Roslagsbanan

Bild

Roslagsbanan har idag 13 stationer i Täby, sedan den nya stationen i Arninge öppnade. Den har bra geografisk sträckning och är väl anpassad till en decentraliserad bebyggelse.

Roslagsbanan är väldigt viktig för pendlingsmöjligheter till och från Täby, att den når så stora delar av Täby är också en av anledingarna till att det blivit så attraktivt att bosätta sig i våra villaområden.

Kapaciteten idag är, i rusningen, på max vilket gör tåget till ett mindre attraktivt färdmedel men genom utbyggnaden av såväl kapacitet som turtäthet så tror vi att den ytterligare kan hjälpa till att avlasta vår vägtrafik.

Med det s.k. Sverigepaketet är tanken att Roslagsbanan ska ledas ner i tunnel vid Universitet för att få en hållplats vid Odenplan och sedan åka vidare mot T-Centralen, precis som pendeltåget. Detta tror vi kommer att göra banan till ett ännu attraktivare färdmedel.

Centerpartiet vill ha

  • Öka turtätheten på Roslagsbanan
  • Plats för cykel på tåg
  • Fortsatt utbyggnad av dubbelspår (nästa viktiga etapp Viggbyholm-Hägernäs)
  • Förlänga Roslagsbanan till Arlanda
  • Se fler tvärförbindelser både inom Täby och till andra kommuner
  • Anknytning till T-centralen
  • Möjlighet till nattrafik
  • Ökad vagnkapacitet, förlängda plattformar

 

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.