Trafiken på Vikingavägen

Bild

Varför skall Täby Kyrkbys invånare betala priset för dålig regional planering av trafiken i Norrort?

Trafikmängden har under de senaste åren ökat ordentligt på Vikingavägen genom Täby kyrkby. En stor del står vi själva för. Men en allt för stor andel består av Vallentunabor som försöker ta sig söder eller västerut.

Idag har Vallentuna kommun cirka 35 000 invånare mot 25 000 år 2000. Den största tillväxten har skett i södra Vallentuna. Det säger sig självt att trafiken ökar ordentligt genom kyrkbyn.
Det kan låta som en bra idé att förbättra framkomligheten för biltrafiken på Vikingavägen. Men gör vi det så är risken att vi permanentar en ohållbar trafiksituation och minskar incitamenten för att förbättra andra till- och utfarter från Vallentuna.

Vallentuna har en fortsatt ambition att växa. Men vi vill inte att det görs på vår bekostnad.

Om Vallentuna vill växa så måste man:

  • Förbättra framkomligheten och trafiklösningen vid korset mellan Norrortsleden och Arningevägen.
  • På sikt bygga ut Löttingetunneln med en fil till.
  • Bygga ut Väsbyvägen så att Vallentuna får en ordentlig väg ut till Uppsalavägen.
  • Förbättra säkerheten för gångtrafikanter på Vikingavägen och idta åtgärder så att hastigheten genom Täby kyrkby hålls.

Vikingavägen kommer alltid vara en trafikerad väg. Men det är skillnad på att i första hand vara en till- och utfartsväg för kyrkbybor och att vara en genomfartsled för Vallentunaborna. Vi vill att Täby Kyrkby, med den historiskt intressanta platsen kring kyrkan, skall vara intakt och en sammanhållen by.

Beslut som tas, och beslut som inte tas de närmaste åren, kommer att få långtgående konsekvenser för Täby kyrkbys framtid!

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.