ETT TRYGGT VÄSBY

ÖKAD TRYGGHET I DET OFFENTLIGA RUMMET

sol-has-bg sol-light-text sol-gray-tone

Vi vill:

  • Säkra skolor, offentliga lokaler och områden från narkotika med hjälp av narkotikaspårhund.
  • Fortsatt utveckla civilsamhällets delaktighet i trygghetsskapande aktiviteter med hjälp av föreningsbidrag.
  • Förbjuda pyroteknik i kommunen för att minska skador, värna om djur och natur, samt människor.
  • Fortsatt utveckla arbetet med kommunens trygghetsapp, mobila väktare och ordningsvakter. 
  • Fortsätta kameraövervakningen i centrala delar av Väsby och utveckla där behov finns. 

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.