ETT TRYGGT VÄSBY

UTÖKAT STÖD MOT VÅLD, HEDERSFÖRTRYCK OCH TRAKASSERIER

sol-has-bg sol-light-text sol-gray-tone

Vi vill:

  • Stärka samarbetet mellan kommun och tjej-, kvinno- och brottsofferjourer.
  • Utveckla Trygghetscenter och kommunens insatser, samt samarbetet med näringsliv, civilsamhälle och polis.
  • Stärka det systematiska arbetet med nolltolerans i skolan mot mobbing, kränkningar och sexuella trakasserier. Tillika kvalitetssäkra handlingsplaner och efterlevnad av ordnings-regler i alla skolor.
  • Införa Skolakut-modell för omplacering av elever som behöver stöd i att bryta negativt beteende.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.