GRÖN STADS-

UTVECKLING

Öka gröna områden och attraktiva bostäder

sol-has-bg sol-light-text sol-green-tone

Vi vill:

  • Bygga naturnära småhusområden, exempelvis enligt Trädgårdsstads-modell inklusive strandnära och bostäder på vatten.
  • Stimulera hållbara lösningar och material i bostadsbyggandet, exempelvis solceller.
  • Ge kommunens fastighetsenhet och Väsbyhem i uppdrag att placera solceller på kommunens fastigheter och på befintligt bostadsbestånd.
  • Utveckla Väsby Entré; ett grönt stationsområde med attraktiva bostäder, företagslokaler och samhällsservice.
  • Utveckla Runby med ny skola, förskoleplatser, bostäder enligt Trädgårdsstads-modell och möjliggöra annan samhällsservice.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.