GRÖN STADS-

UTVECKLING

Vårda Väsbys gröna miljö

sol-has-bg sol-light-text sol-green-tone

Vi vill:

  • Etablera fler odlingslotter och koloniträdgårdar.
  • Bibehålla och utveckla fler biologiska torg.
  • Möjliggöra stadsodling på offentliga ytor.
  • Stärka naturvårdsinsatser med djur, exempelvis med getter och hästar.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.