KULTUR OCH FRITID

MER GRÖN FRITID I VÄSBY

sol-has-bg sol-light-text sol-green-tone

Vi vill:

  • Öka tillgängligheten till gröna natur- och fritidsområden.
  • Säkra tillgängligheten i alla idrottsverksamheter, och till-gängliggöra parker och naturområden för personer med funktionsvariationer.
  • Utveckla fler ordnade badplatser, exempelvis vid Edssjön.
  • Fortsätta utveckla fler hundrastgårdar och hundbad.
  • Anlägga fler temalekparker.
  • Etablera fler fristående fritidsgårdar i samarbete med föreningsliv, exempelvis inom idrott och kultur.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.