KULTUR OCH FRITID

STIMULERA OCH UPPMUNTRA ETT ATTRAKTIVT FÖRENINGSLIV I VÄSBY

sol-has-bg sol-light-text sol-green-tone

Vi vill:

  • Utveckla föreningsstöd till föreningar som erbjuder aktiviteter efter skoltid, exempelvis inom idrott och kultur.
  • Förenkla för mindre föreningar att hyra och boka lokaler eller utrymmen.
  • Utveckla Seniorernas hus som ett kulturnav för äldre.
  • Utveckla en ny 50-meterssimbassäng i anslutning till en multihall för dans, kamp- och bollsporter.
  • Säkra nya omklädningsrum för issporterna.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.