Kommunservice med hög kvalitet för alla i Väsby

KOMMUNSERVICE MED HÖG KVALITET FÖR ALLA I VÄSBY

sol-has-bg sol-light-text sol-gray-tone

Vi vill:

  • Att kommunorganisationen ska vara innovativ och utöva ett inkluderande ledarskap - ett Väsby som vågar och gör.
  • Utveckla kommunens service till invånare och företag med återkoppling inom 24 timmar på vardagar.
  • Utveckla arbetet med jämlik och jämställd stadsplanering.
  • Tillgängliggöra samhällsinformation och föräldrautbildningar på fler språk.
  • Höja friskvårdsbidraget för kommunanställda.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.