Möjliggöra för ökad delaktighet & medskapande i Väsby

MÖJLIGGÖRA FÖR ÖKAD DELAKTIGHET OCH MEDSKAPANDE I VÄSBY

sol-has-bg sol-light-text sol-gray-tone

Vi vill:

  • Införa nollvision för socialbidrag och en väg in för egen försörjning genom studier, praktik eller jobb.
  • Tillgängliggöra fler lokaler för föreningsliv och Väsbybor.
  • Utöka samarbetet och stärka stödet till studieförbunden och civilsamhället för ökat medborgarengagemang.
  • Utreda försöksverksamhet för unga från 16 år att rösta i kommunvalet.
  • Utveckla dialogerna med kommuninvånarna och företagen.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.