miljö och klimat

UTVECKLA GRÖNA MOBILITETSLÖSNINGAR

sol-has-bg sol-light-text sol-green-tone

Vi vill:

  • Främja samarbete mellan kommun, näringsliv och fastighetsägare för fler mobilitetstjänster i hela kommunen.
  • Utöka laddinfrastruktur för cykel och bil nära kollektivtrafiken.
  • Utöka fler säkra cykelvägar och cykelparkeringar i hela kommunen.
  • Samarbeta med Region Stockholm och Uppsala för att få ta med cykel på tåget och buss.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.