nära vård och

social omsorg

STÄRKT SOCIALT ENGAGEMANG

sol-has-bg sol-light-text

Vi vill:

  • Inleda samarbete med fastighetsägare och civilsamhället för att utveckla samlingslokaler och verksamhet för personer med psykisk ohälsa och beroendeproblematik.
  • Tillgängliggöra Väsby för individer med funktionsvariationer i samarbete med civilsamhället.
  • Ge Väsbyhem i uppdrag att samordna samarbete med fler fastighetsägare att bidra med sociala kontrakt, samt avsätta 4 % av Väsbyhems egna bostäder till sociala kontrakt.
  • Förstärka arbetet för suicidprevention och att förhindra psykisk ohälsa i fortsatt samarbete med Region Stockholm.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.