Skola & utbildning

ALLA BARN SKA KLARA SKOLAN MED
GODKÄNDA BETYG I ALLA ÄMNEN


sol-has-bg sol-light-text sol-gray-tone

Vi vill:

 • Införa lärandestipendium för elever.
 • Att alla barn som behöver ska erbjudas sommarskola.
 • Utveckla skolbibliotek i hela kommunen.
 • Ge alla elever tryckta läroböcker i kärnämnen: svenska, engelska, matematik, religion, historia, samhällskunskap och naturkunskap.
 • Permanenta och utöka insatserna med rörelse och motion varje dag i skolan för alla elever.
 • Införa nollvision mot hemmasittande elever och förstärka skolsociala team samt införa resurs skolsocionom.
 • Införa resursenhet för att stötta barn med neuropsykiatriska funktionsvariationer (NPF) och samordna elevhälsa, social-tjänst, barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) och habilitering.
 • Säkra kunskap att möta och stimulera särbegåvade barn i alla skolor.
 • Stärka det systematiska arbetet med nolltolerans i skolan mot mobbing, kränkningar och sexuella trakasserier. Tillika kvalitetssäkra handlingsplaner och efterlevnad av ordningsregler i alla skolor.
 • Införa Skolakut-modell för omplacering av elever som behöver stöd i att bryta negativt beteende.
 • Att alla familjehemsplacerade skolbarn ska ha tillgång till arbetsmodellen Skolfam.
 • Utreda möjlighet till maxtak för mindre barngrupper i förskolan.
 • Erbjuda elever att starta eget företag med samma lön som sommarjobb.
 • Införa möjlighet för kompetensutveckling för pedagoger som en del av anställningen.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.