tillväxt och näringsliv

SÄKERSTÄLLA GODA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR FÖRTAGANDE I KOMMUNEN

sol-has-bg sol-light-text sol-gray-tone

Vi vill:

  • I samarbete med Region Stockholm utöka kollektivtrafiken lokalt och utöka tätare busstrafik till Löwenströmska sjukhuset, återinföra busslinje 565 och 565X, och utöka direkt-bussförbindelsen mellan Bredden och Upplands Väsby station.
  • Förstärka kollektivtrafiken med tätare turer dygnet runt och också på kväll och helger för sträckan Upplands Väsby och Arlanda.
  • Förenkla ytterligare för lokala företag att delta i kommunens upphandlingar.
  • Stärka information och stöd till lokala företag om offentliga projektmedel och EU-stöd.
  • Utveckla fler etableringsområden och lokaler i samarbete med mark- och fastighetsägare.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.