Bostäder och Infrastruktur

Vi i Centerpartiet vill skapa en växande kommun där alla vill bo. Upplands Väsby ska vara ett ställe att flytta till och ha möjlighet att bo kvar i under livets alla skeden.

sol-has-bg sol-light-text

Med enkla regler och starka drivkrafter att investera i bostäder kan byggandet öka. En väl fungerande bostadsmarknad präglas av rörlighet, låga trösklar, långsiktighet och mångfald. Vi i Centerpartiet vill att kommunen aktivt ska använda alla sina verktyg för att bidra till skapandet av billiga hyresbostäder.

Vi i Centerpartiet Upplands Väsby vill:

  • Bygga ut i Väsbys västra delar som Runby och Kairo/Sättra.
  • Bygga billiga hyresrätter och bostäder för ungdomar och studenter.
  • Göra Väsby till en modern eko stad både i Centrala Väsby och i framtidens Väsby Sjöby.
  • Skapa ett tryggt Väsby genom att i stadsplaneringen bygga ett Väsby med en lokal, trygg känsla.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.