Ett tryggt grönt Väsby

Centerpartiet vill att Upplands Väsby ska vara ett ställe där du vill leva, bo och verka. Väsby ska vara den gröna nära staden där det finns möjligheter för alla – oavsett vem du är eller vart du kommer ifrån.

sol-has-bg sol-light-text

Centerpartiet i Upplands Väsby

Vi i Centerpartiet Upplands Väsby vill ha ett samhälle där du som individ är i fokus. Vi är ett grönt liberalt parti som vill att beslut ska fattas så nära dig och ditt liv som möjligt. Tillsammans med dig som bor i Väsby vill vi utveckla vår kommun gemensamt. Vi vill att du ska ha valmöjligheter att bestämma mer över din egen vardag. Det är vad vi kallar en närodlad politik.

Vi vill att Väsby ska vara tryggt

Centerpartiet vill att du som bor i Upplands Väsby ska känna dig trygg. Vi tror att ett välutvecklat samarbete med civilsamhället ger möjlighet att göra Upplands Väsby till en tryggare plats.

Därför vill vi:

 • Verka för att civilsamhället, kommunen och polisen tillsammans med skolan och företag samverkar för lokal brottsprevention. Det hindrar unga att hamna på glid i samhället.
 • Avsätta resurser för fler ordningsvakter, mobila väktare och utöka kameraövervakning på utvalda platser.
 • På nationell nivå öka resurserna till polis och rättsväsende.

Vi vill att Väsby ska vara en stad för dig

Väsby ska vara en plats för alla. Oavsett ålder, kön eller etnisk tillhörighet.

Därför vill vi:

 • Arbeta för att minska att mobbning, sexuella trakasserier och kränkningar sker.
 • Arbeta för en snabbare integration genom att skapa snabbare vägar till egen försörjning via jobb och utbildning.
 • Säkra att omsorgsboenden och vård ska präglas av valfrihet, trygghet och integritet.

Vi vill skapa jobb och tillväxt

Centerpartiet värnar om företagsamheten eftersom företagen är en av grundpelarna för att skapa ett hållbart samhälle. Vi vill att Upplands Väsby ska bli en attraktiv företagarkommun som erbjuder ett bra företagsklimat.

Därför vill vi:

 • Att kommunen aktivt arbetar för ett gott näringslivsklimat och god och rättssäker service till företagen.
 • Erbjuda funktionella och flexibla lokaler i Väsby för företagare.
 • Införa ett tätare samarbete mellan skola och näringsliv eftersom tillväxten av unga företagare är viktig och för att matcha ungdomar mot arbetsmarknadens behov.

Vi vill skapa en hållbar stad

Centerpartiet vill satsa på en grön tillväxt med hjälp av innovativa lösningar. Vi vill ha en långsiktig hållbar utveckling med helt förnybar energiförsörjning inom en generation.

Därför vill vi:

 • Bygga bostäder för alla – både de som vill flytta till kommunen och till de som vill stanna kvar.
 • Säkra en vardag utan skadliga ämnen och öka den förnybara energin i kommunens fastigheter och laddinfrastruktur.
 • Skapa fler hållbara trafiklösningar där modern klimatsmart mobilitet växer fram med delningsekonomi, bättre kollektivtrafik samt gång- och cykelvägar.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.