Integration

Vi i Centerpartiet vill minska utanförskapet i samhället. Vi vill möjliggöra för en effektivare integration. Varje individ som bor i Upplands Väsby måste ges möjligheten att delta i samhället på lika villkor och kunna bidra till en positiv samhällsutveckling. Därför är det viktigt att nå egen försörjning och ha förutsättningar för att snabbt kunna komma in i samhället. 

sol-has-bg sol-light-text

Vi i Centerpartiet Upplands Väsby vill:

  • Skapa ett system som från dag ett möter upp med matchning av praktik och jobb i kombination med att lära sig det svenska språket genom SFI-studier.
  • Göra det enklare för fler att få sitt första jobb och att komma ur arbetslöshet.
  • Utöka Komvux-studier så att fler kan ställa om senare i livet.
  • Erbjuda rekryteringsutbildningar/korttidsutbildningar för de med kort utbildningsbakgrund.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.