Miljö

Centerpartiet i Upplands Väsby har framgångsrikt drivit miljöfrågorna i kommunen och år 2013 fick kommunen utmärkelsen Årets Miljöbästa kommun. Vi vill skapa ett grönare Väsby där kommunen samverkar med invånare och företag och återtar arbetet mot en långsiktig hållbar utveckling. Vi vill få till en helt förnybar energiförsörjning inom en generation.

sol-has-bg sol-light-text

Vi i Centerpartiet Upplands Väsby vill:

  • Att kommunens måltider till största del består av närproducerad svensk mat med komplement av ekologiska råvaror.
  • Skapa fler hållbara trafiklösningar som innefattar möjligheter till nya klimatsmarta   mobilitetslösningar sammanhållna med gång, cykel och kollektiva resor
  • Bli en klimatneutral kommun och premiera energi- och miljösmart byggande.
  • Tillgängliggöra fler avfalls- och återvinningsstationer samt utveckla insamling av mat för biobränsleproduktion och återbruk.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.