Nära vård

Centerpartiet vill att alla som bor i Upplands Väsby ska ha tillgång till bra och nära vård. Vi vill att du som person själv kan välja boende och att all vård och omsorg ska vara styrd med kvalitet och individen i fokus. Självbestämmande och ett bra boende ger trygghet i tillvaron. I Väsby ska man kunna åldras med värdighet.

sol-has-bg sol-light-text

Vi i Centerpartiet Upplands Väsby vill att:

  • Närakuten på Löwenströmska sjukhus ska bli kvar och utvecklas
  • Utvecklingen av ett BB utreds.
  • Kvalitativ dagverksamhet erbjuds där individen ges möjlighet till trygghet och social umgänge.
  • Vård i hemmet ska kunna erbjudas i större utsträckning. Genom att uppmuntra användningen av mobila vårdteam kan individer erbjudas regelbunden vård, tillfällig vård och även rehabilitering i hemmet.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.