Näringsliv

Centerpartiet vill att Väsby ska var en plats där jobb och tillväxt skapas av driftiga företagare. Centerpartiet är ett parti som värnar om företagsamheten och företag. Att ha ett gott näringslivsklimat för företagare är viktigt eftersom företagen är en av grundpelarna för att skapa ett hållbart samhälle.

sol-has-bg sol-light-text

Vi i Centerpartiet vill att Upplands Väsby ska vara en attraktiv företagarkommun. Målet är att vara en av landets bästa företagarkommuner med så goda förutsättningar att en företagare väljer att etablera sig här. Det ger bra förutsättningar för att skapa tillväxt och en bra ekonomi som grund. Det skapar även arbetstillfällen i kommunen och mervärden i form av produkter och tjänster för Väsbybor och andra.

Vi i Centerpartiet Upplands Väsby vill:

  • Att Upplands Väsby ska vara möjligheternas marknad – vi ska erbjuda möjlighet till dialog med företagen och erbjuda rättssäker service och vägledning.
  • Öka valfriheten inom välfärdssektorn som också kan leda till utökade företagsetableringar och arbetstillfällen.
  • Att Väsby med kommunens centrala läge erbjuder information om och utvecklar flexibla lokaler för företagare.
  • Införa regelförenklingsarbete för att stimulera nyföretagande.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.