Skola och utbildning

Barn är olika och har olika behov. Därför driver vi i Centerpartiet Upplands Väsby en utbildningspolitik som ser individer och deras behov. Vi i Centerpartiet tycker att det är viktigt att det finns möjlighet att välja den skola som passar barnets/elevens förutsättningar – där man är trygg, mår bra och utvecklas.

sol-has-bg

Centerpartiet Upplands Väsby vill att varje förskolebarn och elev ska ges möjlighet att kunna inhämta den kunskap som just den personen behöver för att nå sina mål,  oavsett social eller ekonomisk bakgrund. Vi ska kunna erbjuda en flexibel utbildning som både lyfter de som har det svårt i skolan, men också ger möjligheter till de som uppnår höga kunskapsmål.

Vi i Centerpartiet Upplands Väsby vill:

  • Införa daglig rörelse och motion för barn och unga i förskola och skola.
  • Att alla barn ska vara trygga och sedda i skolan och förskolan.
  • Se en större koppling mellan grundskola/gymnasieskola och näringslivet – så att elever i tidigt stadium får möjlighet att lära sig mer om entreprenörskap och företagande.
  • Att Väsby etablerar högskolefilial – minst ett lärosäte för högre studier ska etablera sig.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.