Trygghet

I Upplands Väsby ska alla känna att det är tryggt att bo, leva och verka. Vi i Centerpartiet vill att kommunen utökar samarbetet med kommuninvånarna, polis, kommunorganisation, civilsamhällets aktörer med flera för att tillsammans skapa ett tryggare Väsby.

sol-has-bg sol-light-text

Vi i Centerpartiet Upplands Väsby vill:

  • Verka för att civilsamhället, kommunen och polisen tillsammans med skolan och företag samverkar om lokal brottsprevention för att hindra unga att hamna på glid i samhället.
  • I stadsplaneringen bygga ett Väsby där vi skapar en lokal, trygg känsla i staden som inte känns anonym.
  • Avsätta resurser för fler ordningsvakter, mobila väktare samt utökad kameraövervakning på utvalda platser.
  • Nationellt stärka polis och rättsväsendet med ökade resurser så att kommuninvånare åter kan få hjälp av polis när brott sker och att polisen är synlig i samhället till vardags för att förebygga och skapa mer trygghet.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.