Förtroendevalda

Kommunfullmäktige

 • Torbjörn Einarsson, gruppledare
 • Lars Carlsson
 • Jenny Stenberg
 • John Droguett
 • Ingrid Andersson
 • 1:e ersättare, Antonio Paras
 • 2:e ersättare, Lisen Sundh
 • 3:e ersättare, Caroline Lindgren

Kommunstyrelsen

 • Torbjörn Einarsson, ledamot arbetsutskottet
 • Jenny Stenberg, vice ordförande näringslivs- och arbetsmarknadsutskottet, ersättare plan- och miljöutskottet, ersättare teknik- och fastighetsutskottet
 • 1:e ersättare, Hanna Stenegren, vice ordförande plan- och miljöutskottet, vice ordförande teknik- och fastighetsutskottet
 • 2:e ersättare, John, Droguett, ersättare näringslivs- och arbetsmarknadsutskottet

Krisledningsnämnden

 • Torbjörn Einarsson
 • ersättare, Jenny Stenberg

Barn- och ungdomsnämnden

 • Antonio Paras, vice ordförande förskoleutskottet
 • ersättare, Karolina Bäckström

Bygg- och miljötillsynsnämnden

 • Caroline Lindgren, vice ordförande
 • ersättare, Ingrid Andersson

Fritidsnämnden

 • Lars Carlsson
 • ersättare, Camilla Dahlbeck

Kulturnämnden

 • Per-Arne Jonsson
 • ersättare, Inger Eriksson Trygg

Socialnämnden

 • John Droguett, ordförande
 • ersättare, Christian Castenskiöld

Utbildningsnämnden

 • Ulrika Larsson
 • ersättare, Emil Dahlin

Valnämnden

 • Anna Mölgård
 • ersättare, Ulrik Hansson-Mild

Kommunfullmäktiges valberedning

 • Patrik Lundholm
 • ersättare, Anna Mölgård

Vigselförättare

 • Anna Mölgård
 • Antonio Paras
 • Jenny Stenberg

Övriga uppdrag

 • Kommunrevisor, Åke Ekermo
 • Begravningsombud, Åke Ekermo
 • Ledamot förbundsfullmäktige Norrvatten, Lars Carlsson
 • Ledamot förbundsfullmäktige Käppala, Lars Carlsson
 • Ledamot Roslagsvatten AB, Per-Everth Staff
 • Vice ordförande Vallentunavatten AB, Per-Everth Staff
 • Ledamot Arvodeskommittén, Anne-Marie Krafft Karlsson
 • Ersättare Oxundaåns Vattensamverkan, Lars-Elis Ekeberg
 • Styrelseledamot Samordningsförbundet Roslagen, John Droguett
 • Styrelseledamot, Leader - Upplandsbygd lokalt ledd utveckling, Torbjörn Einarsson
 • Ersättare samt ersättare för ombud Vallentuna förvaltnings AB, Torbjörn Einarsson
 • God man enligt fastighetsbildningslagen, Jenny Stenberg

Uppdrag i Region Stockholm

 • Ordförande för Samordningsförbundet Roslagen, Torbjörn Einarsson
 • 3:e ersättare Regionfullmäktige, Torbjörn Einarsson

Uppdrag i Riksdagen

 • 1:e ersättare Riksdagen, Hanna Stenegren

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.