Vår politik

Vallentuna är en kommun med många möjligheter. Här kan vi både bo nära naturen och samtidigt ta tillvara de möjligheter som finns med att bo nära en storstadsregion.

För att Vallentuna ska fortsätta vara en attraktiv kommun är det viktigt att hela kommunen lever och utvecklas - både landsbygd och tätort. Vi vill ha livskraftiga lokalsamhällen och skapa förutsättningar för ett lokalt närings- och föreningsliv. Vi vill att alla delar av kommunen ska ha nära till arbetstillfällen samt service som förskola, kollektivtrafik och givande fritidssysselsättningar.

Vallentuna kommen är näst största till ytan i Stockholm län och har en hel del landbyggd men också tätorterna Lindholmen, Karby/Brottby, Kårsta och Vallentuna

 

 

 

 

 

 

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.