Vår politik I VALLENTUNA KOMMUN

Bild

Centerpartiet är ett liberalt jämställt parti.

Det handlar om alla människors värde. Kön, etnicitet, sexuell läggning, ålder, social bakgrund och mängder av andra saker skapar förväntningar på oss och begränsar våra val och möjligheter. Denna ojämställdhet finns ofta med genom hela livet, i hela samhället. Alla människor har tyvärr i praktiken inte samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter. Det måste vi förändra och kommunen har en viktig roll. Detta arbete måste börja redan i förskolan och genomsyra alla kommunens verksamheter såsom exempelvis arbetet med integration och arbetsmarknad.

Vallentuna är en kommun med många möjligheter. Här kan vi både bo nära naturen och samtidigt ta tillvara de möjligheter som finns i att bo nära en storstad. Kommunen har också en rik historia och kulturmiljö som måste värnas och bevaras för framtiden. För att Vallentuna ska fortsätta vara en attraktiv kommun tycker Centerpartiet i att det är viktigt att hela kommunen lever och utvecklas - både landsbygd och tätorter. Vi vill ha ett levande centrum och fortsätta ha en spännande landsbygd.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.