Förtroendevalda

Här hittar du Centerpartiets representanter i nämnder och styrelser.


KOMMUNALRÅD:
Kristina Lang (gruppledare)
Miranda Ahlers

KOMMUNSTYRELSEN:
1 vice ordförande, Kristina Lång
Ersättare, Miranda Ahlers

PLANUTSKOTTET:
Ordförande, Kristina Lång
Ersättare, Miranda Ahlers

KLIMAT OCH MILJÖUTSKOTTET:
Ledamot, Kristina Lång
Ersättare, Miranda Ahlers

GRUNDSKOLENÄMNDEN:
Ledamot, Saana Nordvall
Ersättare, Karin Nordblom

FÖRSKOLENÄMNDEN:
Ledamot, Saana Nordvall
Ersättare, Charlotta Törnell Nivelius

VÅRD OCH OMSORGSNÄMNDEN:
Ledamot, Saana Nordvall

SOCIALNÄMNDEN:
Ledamot: Kerstin Malmström

BYGG- MILJÖ OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN:
VIce ordförande, Peter Berg
Ersättare, Krister Wennberg

TEKNISKA NÄMNDEN:
Ledamot, Krister Wennberg

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN:
Ordförande, Miranda Ahlers
Ersättare, Maya Kastlander

GYMNASIE-,VUXENUTBILDNING- OCH ARBETSLIVSNÄMNDEN:
Ordförande, Miranda Ahlers
Ersättare, Maya Kastlander

VALNÄMNDEN:
Ledamot: Anette Snejbjerg
Ersättare: Karin Nordblom

SKÄRGÅRDSRÅDET:
Ordförande: Kristina Lång

KOMMUNALA BOLAG

KIVAB:
1 vice ordförande, Kristina Lång
Ersättare, Miranda Ahlers

VÄRMDÖ BOSTÄDER
Ledamot, Vera Berg

GUSTAVSBERGSBADET
Ledamot, Kerstin Malmström

VÄRMDÖ HAMNAR
Ordförande, Kristina LångBli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.