Maya Kastlander

Personbild


Ledamot i kommunfullmäktige

Jag är förutom styrelseledamot i Centerpartiet Värmdö även ordförande i Centerpartiets ungdomsförbund (CUF) i Nacka/Värmdö, och engagerad i Centerpartiet i Nacka.

Mina politiska hjärtefrågor är frihet, klimat och miljöfrågor, jämställdhet, kvalitativ utbildning för alla, en levande landsbygd och internationell solidaritet.

Mitt grundfundament som jag alltid går tillbaka till är liberalismen. Människan ska vara fri; oavsett om friheten tar sig form i skattelättnader, rätten att inte leva under hedersförtryck eller friheten att kunna påverka sitt lokalområde. Politiken ska formas efter människan och inte tvärtom. Frihetstanken och fokuset på individen genomsyrar mina politiska ställningstaganden. Att påverka är viktigt för mig och jag är glad och tacksam över möjligheten att få driva dessa frågor med mitt parti på samhällets alla nivåer.

Läs mer om Maya Kastlander

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.