Enkät om trygghet

Varje stadsdel ska vara en trygg plats. Dina åsikter är ovärderliga för att vi tillsammans ska kunna bygga en ännu tryggare stad.

Genom att dela med dig av vad trygghet betyder för dig, och hur du upplever din stadsdel, hjälper du oss att identifiera och sprida goda exempel på trygghetsskapande åtgärder. Vi är intresserade av att höra både om när du känner dig otrygg och när du känner dig som tryggast.

Som tack för din medverkan har du möjlighet att delta i utlottningen av tio powerbanks till mobilen. Vinnarna kommer att kontaktas via den e-postadress som anges i enkäten.

Din röst är viktig. Tillsammans gör vi Stockholm tryggare.Under vilka tider på dygnet känner du dig som mest otrygg?
Under vilka tider på dygnet känner du dig som mest otrygg?Vilket kön identifierar du dig som?
Vilket kön identifierar du dig som?
För återkoppling, och utlottning av powerbanks

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.