Johanna Tegelstam


Politisk sekreterare

•Äldrenämnden

•Socialnämnden

•Förskolenämnden

•Utbildningsnämnden

•Bostadsförmedlingen i Stockholm AB

•Stiftelsen Hotellhem i Stockholm (SHIS)

•Överförmyndarnämnden

•Servicenämnden

•Trygghetsfrågor

•Bostadsbolagen

•Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB)

•Micasa Fastigheter i Stockholm AB

Kontakta Johanna

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.