William Ejeborg

Personbild


Politisk sekreterare

•Arbetsmarknadsnämnden

•Exploateringsnämnden

•Trafiknämnden

•Stockholm Parkering

•Stockholmsmässan AB (+ Mässfastigheter)

•Stockholms Hamn AB

•Stockholm Globe Arena Fastigheter AB (SGA)

Kontakta William

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.