MED KRAFT

FÖR KLIMATET

Centerpartiet driver utvecklingen framåt och tar krafttag för klimatet. Vi finns representerade på alla politiska nivåer och jobbar stenhårt för att stoppa klimatkrisen – varje dag!

Bli medlem idag!

sol-has-bg


"Stockholm är en av de ledande klimatstäderna i Europa, och det ska vi fortsätta med."

Stockholm ska vara världsledande i arbetet med att förverkliga FN:s klimatavtal, och står bakom initiativet Global Green New Deal – som samlar städer i världen som prioriterar klimatomställningen.

Med skärpta klimatmål, ambitiösa miljöprogram och konkreta handlingsplaner ser vi till att Stockholm är fossilfritt och klimatpositivt 2040.

När Stockholm krokar arm med näringslivet kan vi driva utvecklingen framåt och minska klimatavtrycken.

Centerpartiets politik skapar förutsättningar för företag och alla oss stockholmare att välja klimatsmart. Med ny teknik och innovation blir valet enkelt.

UTSLÄPPSFRI INNERSTAD

Stockholm måste gå före och visa vägen. Nu är det beslutat att alla resor och transporter i innerstan ska vara utsläppsfria 2030! Det ger minskade utsläpp, mindre buller, renare luft och friskare stockholmare.

Buss

FOSSILFRI BUSSTRAFIK

Visste du att Stockholm 2018 blev världens första huvudstad med helt fossilfri busstrafik? Centerpartiets regionråd Gustav Hemming har drivit frågan sedan 2006.

UTBYGGD TUNNELBANA

En miljon människor åker tunnelbana varje dag. När Stockholm växer behöver vi hållbara trafiklösningar. Nu bygger vi flera nya linjer – till bland annat Nacka, Barkarby och Solna.

FLER PENDELBÅTAR OCH MER ELDRIVEN PENDELBÅTSTRAFIK

Allt fossilt bränsle ska fasas ut och bytas mot el, vätgas eller biogas. Djurgårdsfärjan ska vara först ut. Och 2023 testas världens snabbaste eldrivna passagerarfartyg i pendeltrafik i Stockholm. (Foto: Candela)


LÄTT ATT VÄLJA CYKELN

Vi bygger ut cykelvägnätet och mindre cykelstråk som binder ihop cykelvägrana i Stockholm och till närliggande kommuner. Det ska bli lättare att cykla mellan hem, skola, jobb och fritidsaktiviteter.


FLER SOLCELLER OCH LADDPLATSER

Vi installerar solceller och laddstolpar på kommunala fastigheter och underlättar för näringsliv och privatpersoner att göra detsamma.

FLER NATURRESERVAT OCH EKOSYSTEMTJÄNSTER

Träd, gröna tak och växtlighet binder koldioxid och minskar risken för översvämning. Det främjar också den biologiska mångfalden.

VI SKA SUGA UT KOLDIOXIDEN

Just nu testar och utvecklar Stockholm en helt ny teknik för minusutsläpp – det vill säga att suga ut och lagra koldioxid från atmosfären.

Ju fler vi är desto mer kan vi påverka både politik och klimat.

Bli medlem i Centerpartiet idag!

Swisha 150 kr tillsammans med personnummer och e-post till 123 421 85 33. 

 

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.