Vision Järva stadspark

järva stadspark – STOCKHOLMS CENTRAL PARK

Stockholm ska vara världens bästa stad att bo och leva i. Det ska gälla hela Stockholm, oavsett i vilken stadsdel du bor. Alldeles för länge har Stockholm och Sverige talat om Järvaområdet i enbart negativa ordalag där problemen stått i fokus. Vi ser utmaningarna på Järva men vill ändra synsätt och prata om lösningar och hur vi gör Järva till ett område där fler människor vill bo, trivs, är trygga och känner framtidstro.

Läs artikeln om Järva stadspark i Dagens nyheter.

Centerpartiet vill göra en stor satsning på 10 miljarder för att rusta upp ytterstaden.

Järvafältet har enorma möjligheter och där vill vi skapa en stadspark full med liv, promenadvägar, idrott och kultur. Vi vill bygga bostäder runt parken, gärna i trä för att bygga hållbart och vackert.

Vi vill skapa starkare och tydligare kopplingar mellan centrum, samt mellan bostadsområdena och parken. Centerpartiet vill också göra en storsatsning på städning, belysning och mer grönska i bostads- och centrumområdena och i parken. Gångvägar och cykelvägar i parken ska förbättras, röjas och rustas upp. På det sättet bygger vi ihop Järva och minskar segregationen.

Centerpartiet vill också se en ny sträckning av tvärbanan som går från Kista, genom Tensta och Rinkeby, och slutligen till Vällingby.

Nya Järva stadspark ska fyllas med kultur och idrott som amfiteater, konst, fotbollsplaner och spontanidrottsytor. Det gör inte bara parken trevligare och mer attraktiv utan ökar också tryggheten så att alla kan känna att parken är deras att vistas i.

I samband med den här satsningen kommer vi att stärka upp skolorna och ungdomsverksamheten i Järvaområdet. Vi går också till val på fler närvarande poliser, stärkt arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck, och ökat samarbete med civilsamhälle, skolor, polisen och medborgare för att ta tillbaka de offentliga rummen och erbjuda alla barn och unga en framtid långt ifrån kriminalitet. Det arbetet, som måste ske här och nu, går hand i hand med en positiv och visionär stadsutveckling.

Med satsningar som Järva stadspark vill Centerpartiet vända bilden av Järva och Stockholms ytterstad. Vi vill skapa en stad där alla trivs och där stadsdelar byggs ihop för att minska klyftor och segregation. Så bygger vi en långsiktigt hållbar stad. En stad att leva i. För hela Stockholms bästa.

Håller du med? Bli medlem i Centerpartiet!

Vision Järva stadspark

SNABBA FAKTA OM JÄRVA STADSPARK

 • 12 000 bostäder
 • 140 000 kvm butiks- och kontorslokaler
 • Cirka 23 000 kvm kolonilotter
 • Tvärbana Kista-Vällingby
 • Restaurering av Igelbäcken
 • Anläggning av sjö
 • Skidbacke och MTB-bana
 • Skid- och löparspår
 • Amfiteater
 • Idrottsytor
 • Grillplatser
Karta vision Järva stadspark

Visualisering av visionen för Järva stadspark är framtagen av Anders Berensson Architects.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.