Skeppsbron – en levande mötesplats vid vattnet

Bild

Skeppsbron ska vara en attraktiv och välkomnande plats för fotgängare och cyklister, med promenadstråk som knyter an till Guldbron och nya Slussenområdet. Det ska vara lätt att ta sig hit från vattnet. Centerpartiet vill göra Skeppsbron till Stockholms framsida!

En gång var Skeppsbron navet och porten till Stockholm. I allt för många år har en upprustning och rensning utretts och diskuteras i staden, utan att något har hänt. Allt medan platsen förfallit. Nu är det hög tid att gå till handling. Centerpartiet vill ge plats åt ett levande kajliv för att göra Skeppsbron till ett trivsamt besöksmål och en mötesplats för stadens invånare.

Centerpartiet vill:

  • Skapa ett inbjudande promenadstråk utmed vattnet med mötes- och sittplatser och rymliga, trygga cykelbanor
  • Göra Skeppsbron till en av Stockholms sommargågator
  • Skapa en fiskmarknad med försäljning av lokalt nyfångad fisk
  • Minska utrymmet för bilar och minska antalet parkeringsplatser
  • Placera flytbryggor för att skapa plats för miljövänliga mikrotransporter som el- och roddbåtar och för att öka tillgängligheten till vattnet
  • Skapa bryggplatser för restaurangbåtar och fiskebåtar som kan sälja direkt till konsument
  • Ha marknadsplatser för tillfälliga evenemang och lokala näringsidkare
  • Bygga nya ändamålsenliga byggnader för kaféer, restauranger och försäljning

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.