Nivå 3 – Maximum
Centerpartiet lokalt

Trafik och cykel

Bild

Centerpartiet vill se en hållbar, grön stad där mångfald och gemenskap bejakas. Det skapar vi genom att stärka infrastrukturen så att olika stadsdelar länkas samman.

  • Bygg fler bilfria cykelvägar för att öka säkerheten för cyklisterna
  • Bygg fler cykelparkeringar vid resestationer, arbeten och bostäder
  • Cyklismen ska vara en naturlig del av transportsystemet.