Trafik och cykel

Bild

Centerpartiet vill se en hållbar, grön stad där mångfald och gemenskap bejakas. Det skapar vi genom att stärka infrastrukturen så att olika stadsdelar länkas samman.

  • Bygg fler bilfria cykelvägar för att öka säkerheten för cyklisterna
  • Bygg fler cykelparkeringar vid resestationer, arbeten och bostäder
  • Cyklismen ska vara en naturlig del av transportsystemet.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.