Vår politik för exempelstad

Närodlad politik innebär närhet till beslut och om människors möjlighet att påverka sin egen vardag. Det handlar också om en grön, social och jordnära liberalism. Vi arbetar för att det ska gå att bo, arbeta och leva i hela kommunen.

Här hittar ni de förslag som Centerpartiet gick till val på 2018. Om du har några frågor är du välkommen att komma med inspel till oss.

sol-has-bg

Centerpartiet Exempelstads politik för mandatperioden 2018-2022!

När andra bara ser problem, ser vi potential. När andra tar till främlingsfientlighet, väljer vi medmänsklighet. När andra ser tillväxt som ett miljöhot, ser vi möjlighet till nya gröna jobb. Och när andra sprider oro, skapar vi trygghet.

Vi vill se en kommun där makten ligger nära dig. Vi vill se en kommun där individen står i fokus och inte får sina möjligheter begränsade. Vi vill se en kommun där vi tar ansvar för miljön utan att hämma tillväxten. Vi vill se en stad med gröna torg och livliga parker där nöje, kultur och innovation sätts i fokus.

Det är inte politikerna som ökar tryggheten, skapar jobben eller räddar miljön. Det är människorna, medmänskligheten och förutsättningarna politiken ger dem.

Vi står för ett nytt ledarskap för Exempelstad. Vi står för en politik som låter alla människor uppfylla sina drömmar. Vi står för en trygg och ljus väg framåt!

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.