Distriktsstämma

Den 8 april håller distriket i Uppsala län stämma i Östhammar

Registreringen börjar klockan 09:00 och stämman inleds 09.30. För mer information, hålltider och vägbeskrivning se kallelsen till stämman. Nedan finner du samtliga handlingar till stämman:

De ekonomiska handlingarna samt verksamhetsplan mejlas ut till samtliga medlemmar. Önskar du ta del av alla handlingarna fysiskt så går det bra att ringa eller mejla ombudsman Freija Carlstén på freija.carlsten@centerpartiet.se eller ringa på 070-608 62 60.