Centerpartiet i uppsala läns kandidater till regionfullmäktige

I höst är det val! Nedan hittar du Centerpartiet i Uppsala läns kandidater till regionfullmäktige i de tre valkretsarna.


Uppsala län norra: Består av Heby, Tierp, Älvkarleby, Östhammar kommun

1 Annika Krispinsson, 57 år, leg. arbetsterapeut, Heby
2 Sara Sjödal, 38 år, agronom, Tierp
3 Inga Alm, 66 år, kassör, Alunda
4 Jacob Spangenberg, 64 år, kommunalråd/lantmästare, Norrskedika, Östhammar
5 Nenne Jonsson, 51 år, typograf, Skutskär
6 Lotta Carlberg, 43 år, egenföretagare, Vendel
7 Dick Pettersson, 64 år, fastighetsskötare, Östervåla
8 Thomas Österberg, 44 år, samordnare, Östervåla
9 Yaqub Ahmed, 22 år, språkombud/undersköterska, Tierp
10 Kristina Freerks, 71 år, leg. sjuksköterska, Älvkarleby
11 Helén Jaktlund, 63 år, distriktssköterska, Älby, Björklinge
12 Mats Joelsson, 56 år, busschaufför, Östervåla
13 Peter Staland, 71 år, jägmästare/egenföretagare, Söderfors
14 Clarrie Leim, 78 år, företagare, Älvkarleby
15 Rolf Edlund, 70 år, pensionär, Östervåla
16 Ann-Sofie Hååg, 56 år, VD - assistent, Tärnsjö
17 Berith Röjerås, 67 år, pensionär, Huddungeby
18 Anders Beckman, 70 år, IT-säkerhetskonsult, Hargshamn
19 Lennart Eriksson, 56 år, administratör, Österbybruk
20 Gunn Johansson, 69 år, tjänsteman, Skutskär

Uppsala län mellersta: Består av Uppsala och Knivsta kommun

1 Örjan Berglund, 42 år, agronom, Uppsala
2 Miriam Eriksson, 46 år, sjuksköterska, Alsike, Knivsta
3 Gustaf Eskhult, 33 år, agronom, Uppsala
4 Aranka Botka Ncomo, 67 år, pensionär, Ramstalund
5 Per Edstam, 57 år, agronom, Husby-Långhundra, Knivsta
6 Ove Hultquist, 71 år, organisationskonsult, Uppsala
7 Daniel Solling, 36 år, fil.dr forskningsarkivarie, Uppsala
8 Lena-Maria Jansson, 57 år, guide, Uppsala
9 Zahrah Lifvendahl, 42 år, agronom, Skyttorp
10 Per Norstedt, 71 år, lantbrukare, Björklinge
11 Unn Harsem, 34 år, maskiningenjör, Uppsala
12 Hans Nordström, 64 år, pensionär, Almunge
13 Kerstin Eskhult, 68 år, pensionär, Husby-Långhundra, Knivsta
14 Olle Romlin, 22 år, politisk sekreterare, Luthagen
15 Josefin Berglund, 36 år, administratör, Uppsala
16 John Hultengård, 23 år, student, Uppsala
17 Birgitta Ljungberg Jansson, 68 år, senior/förvaltningschef, Knivsta
18 Katarina Öjefors Stark, 42 år, apotekare, Uppsala 1
9 Thomas Bertilsson, 57 år, enhetschef, Knivsta
20 Daniel Hedefalk, 19 år, student, Industristaden
21 Annegret Stackenström, 64 år, jur.kand praktiserande jurist sedan 40 år tillbaka, Vassunda, Knivsta
22 Steffen Weckner, 65 år, civilingenjör, Sävja
23 Boo Östberg, 61 år, hälsovetare, Husby-Långhundra, Knivsta

Uppsala län södra: Består av Enköping och Håbo kommun

1 Johan Örjes, 51 år, regionråd, Enköping
2 Kerstin Troedsson, 61 år, processledare, Grillby
3 Sven-Erik Svensson, 74 år, aktiv senior, Bålsta
4 Eva-Lena Hellmark, 45 år, fritidspedagog, Enköping
5 Jane Engelmark, 67 år, leg. sjuksköterska och tandläkare, Häggeby, Håbo
6 Anders Svensson Uggla, 54 år, kvalitetsingenjör, Skokloster
7 Monica Hallgren, 67 år, äldrepedagog, Enköping
8 Nihad Hodzic, 56 år, GIS-samordnare, Bålsta
9 Ulla Sjödin, 70 år, socionom, Grillby
10 Margaretha Gustavsson, 74 år, fd. sjuksköterska, Enköping
11 Lisbeth Bolin, 73 år, apotekare, Övergran
12 Ingegerd Andersson, 69 år, lärare, Grillby