Viktigare än någonsin att rösta för klimatet

Världen står inför en akut klimatkris som hotar vårt samhälle i grunden. Aldrig tidigare har det varit viktigare att säkra en hållbar framtid för kommande generationer. Den politik som beslutas om under åren fram till 2030 kommer vara helt avgörande. Därför är det viktigare än någonsin att rösta för klimatet.

Först och främst måste vi konfrontera den usla och bakåtsträvande klimatpolitik som regeringen bedriver. För första gången har nu Sverige en regering som medvetet bedriver en politik som man vet ökar utsläppen. Etableringen av vindkraftsparker stoppas, utsläppen från transportsektorn ökar och stärkt finansiering av nödvändig infrastruktur, som fyrspåret mellan Uppsala och Stockholm, lyser med sin frånvaro. Fina ord om ny kärnkraft som kanske är på plats om tjugo år räcker inte, varken för klimatet, näringslivets konkurrenskraft eller hushållen, som är de som kommer få ta smällen när nödvändiga reformer och investeringar inte genomförts. Att fördröja klimatarbetet kostar mer än det smakar.

Det är inte bara på den nationella nivån som klimatpolitiken brister. Även lokalt finns det mycket att önska när det gäller ledarskapet. Uppsala kommun har berömvärda klimatambitioner om klimatneutralitet senast 2030, men ingen konkret plan för hur detta ska nås. Utan en konkret plan arbeta utifrån och sedan följa upp är vi inte bara utan kurs, vi vet inte ens om de åtgärder vi vidtar är verkningsfulla. Det rödgröna styret i Uppsala kommun talar sig gärna varmt om sina klimatambitioner, men trots det saknas en sådan plan för hur kommunen ska nå sitt åtagande om att bli klimatneutralt till 2030. Att sätta höga mål och sedan inte presentera hur dessa ska kunna nås är inte att visa ett seriöst klimatledarskap från styrets sida.

Samtidigt i Region Uppsala, där Centerpartiet är med och styr, ser vi hur utvecklingen mot minskade utsläpp tar fart. Under 2023 minskade utsläppen med 13 procent, andelen egenproducerad el från bland annat sol ökade kraftigt och kollektivtrafiken är nu grönare än någonsin, mycket tack vare ett aktivt ledarskap som gjort nödvändig investeringar i exempelvis nya klimatsmarta bussar, fler solceller på Region Uppsalas fastigheters tak och mer energisnål uppvärmning. Ett centerpartistiskt ledarskap för klimat och miljö gör skillnad. Centerpartiet är dock inte nöjda och driver därför på för att takten för utsläppsminskningarna ska öka, bland annat genom stärkt samverkan med externa aktörer och att framåt höja våra målsättningar. Samtidigt har detta arbete konsekvent mötts av motstånd från Sverigedemokraterna, som likt hur man gör på alla politiska nivåer vill skjuta över ansvaret till någon annan.

I Europaparlamentet, där Sverigedemokraterna slår rekord som EU:s främsta klimatobstruerare, ser vi hur högerpopulistiska krafter försöker underminera EU:s klimatpolitik. Konsekvent har man röstat emot att från ambitionshöjningar till investeringar i tåginfrastruktur. Till och med politik som driver på för att minska utsläppen i länder utanför EU, som Kina och USA, röstar man konsekvent emot. Detta är inte bara politik värd en klimatskeptiker utan rentav en klimatförnekare. Om högerpopulistiska partier i Europavalet i sommar får större inflytande över klimatpolitiken, riskerar vi en nedmontering av de helt avgörande åtgärder som krävs för att EU ska göra sitt för att förhindra att vår planet går mot en klimatkatastrof.

Att rösta för klimatet har därför aldrig varit viktigare. Genom att välja politiska företrädare, lokalt, regionalt, nationellt och på EU-nivå som tar klimatfrågan på allvar, som inte bara snackar utan gör jobbet i förhandlingsrummen, och som är beredda att vidta de åtgärder som krävs för att bekämpa klimatförändringarna – då kan vi göra verklig skillnad. Vi ska kunna kräva ansvar från våra politiska företrädare, att de tar klimatkrisen på allvar och arbetar aktivt för att skapa en hållbar och trygg framtid för alla. Vår framtid hänger på det.

Emma Wiesner (C), Europaparlamentariker och toppnamn i Europavalet

Catarina Deremar (C), riksdagsledamot Uppsala län

Unn Harsem (C), regionråd Region Uppsala

Helene Zeland Bodin (C), regionråd Region Uppsala

Ehsan Nasari (C), kommunalråd Uppsala kommun

Johan Örjes (C), kandidat i Europavalet och tidigare regionråd Region Uppsala