Nu Öppnar förnomineringen till Valet 2022

Förnomineringen till valet 2022 är nu öppen!

Du kan nominera dig själv eller någon annan att stå med på Centerpartiets valsedlar. Vi kommer jobba för ett förfarande där alla som vill kandidera tydligt visar sitt intresse och sina ambitioner framåt i en öppen och transparent process

Vi ser framför oss en nomineringsprocess präglad av värme, glädje och omtänksamhet mot varandra. Det är laget före jaget och vårt gemensamma intresse att välja de bästa kandidaterna utifrån vad som blir bäst för Centerpartiet som kommer att vara fokus. I ett team behövs många olika kompetenser och processen syftar till att hitta rätt kandidat till rätt position och att bygga ett starkt och tryggt lag framåt.

Du nominerar smidigt och enkelt via vårt webbformulär här: FÖRNOMINERA

För mer information, kontakta respektive nomineringskommittés sammankallande:
Riksdagsvalet: Jacob Spangenberg, jacob.spangenberg@centerpartiet.se