De toppar Centerpartiets riksdags-och regionlistor i Uppsala län valet 2022

Centerpartiets toppnamn till riksdag och region valet 2022

Centerpartiets riksdagslista kommer i valet 2022 att toppas av Catarina Deremar, Freija Carlstén och Jacob Spangenberg. Det beslutade partiets nomineringsstämma som under torsdagen fastställde en riksdagslista innehållande sammanlagt 29 företrädare. Under nomineringsstämman fattades även beslut om att Unn Harsem kommer bli gemensam toppkandidat på Centerpartiets samtliga tre regionlistor.

Under torsdagskvällen samlades centerpartister från länets samtliga kommuner för att ta beslut om Centerpartiets riksdags-och regionlistor.

Toppar riksdagslistan gör Catarina Deremar som sedan januari 2021 representerat Centerpartiet och Centerpartiets väljare i Uppsala län i riksdagen. Deremar är 56 år gammal och kommer från byn Yvre i Tierps kommun. Deremar har lång politisk erfarenhet bakom sig, bland annat som oppositionsråd i Tierps kommun under 15 år och nu som riksdagsledamot där hon även har uppdrag i såväl kulturutskottet som socialförsäkringsutskottet. Deremar är även sedan tidigare under hösten kulturpolitisk talesperson för Centerpartiet.

-Det är oerhört hedrande, spännande, en stor ära och mycket, mycket roligt. Jag ser fram emot att jobba ihop med alla andra kloka kandidater och att vi tillsammans möter väljarna. Tillsammans kan vi föra ut Centerpartiets viktiga budskap om öppenhet, alla människors lika värde. Jobben, jämställdhet, företagarfrågorna och kulturfrågorna är viktiga frågor jag vill lyfta. En fri kultur och media är en förutsättning för ett demokratiskt samhälle, säger Deremar.

På plats två på riksdagslistan står Freija Carlstén. Carlstén är 31 år gammal och kommer ifrån Uppsala. Till vardags arbetar hon som landskapsarkitekt med bland annat stadsplanering och infrastrukturfrågor. Carlstén har tidigare haft rollen som kretsordförande för Centerpartiet Uppsala. Hon har även dessförinnan haft förtroendeuppdrag i såväl Plan-och byggnadsnämnden i Uppsala kommun som det kommunala fastighetsbolaget.

-Jag är överväldigad av stödet från medlemmarna och det känns väldigt bra att kicka i gång med ett så fantastiskt bra lag på alla våra listor. Det kommer bli en riktigt rolig valrörelse, säger Carlstén.

-Som landskapsarkitekt ligger såklart miljö- och samhällsbyggnadsfrågorna mig närmast och här finns det mycket som staten kan göra för att förenkla för kommunerna att bygga billigare och hållbart. Jag ser framför allt fram emot att i valrörelsen få möta väljarna på olika sätt och föra ut Centerpartiets förslag för hållbar samhällsbyggnad. Dessutom är valrörelser ett väldigt bra tillfälle att lyssna och hämta in bra nya förslag för fortsatt politikutveckling, avslutar Carlstén.

Jacob Spangenberg står på plats tre på riksdagslistan. Spangenberg är 67 år gammal och är lantmästare till yrket. Jacob är även sedan 2006 kommunstyrelsens ordförande i Östhammars kommun.

- Det känns mycket roligt och förväntansfullt. Jag ser fram emot att få diskutera och samtala om sakfrågor och politik relevant för vanligt folk i deras vardag. De flesta vill ha en politik i mitten med fokus på att ta ansvar och få saker gjorda, inte populistiska utspel, säger Spangenberg.

Utöver riksdagsvalsedel togs även beslut om en gemensam toppkandidat till regionen på Centerpartiets samtliga tre regionvalsedlar för de tre respektive valkretsarna. Stämman fattade beslut om att Unn Harsem från Uppsala blir Centerpartiets gemensamma toppnamn till regionen. Harsem är 37 år gammal och bor i Uppsala. Harsem är i grunden utbildad maskiningenjör och har 10 års erfarenhet av arbete inom läkemedelstillverkningsbranschen. Idag arbetar hon som chefsombudsman för Centerpartiet i Stockholms stad. Unn Harsem har tidigare innehaft flertalet politiska förtroendeuppdrag däribland som ledamot i Uppsala kommuns utbildningsnämnd samt kommunfullmäktige samt som ersättare i Region Uppsalas regionfullmäktige.

-Jag är överväldigad, glad och mycket taggad! Centerpartiet har en stark uppställning inför regionvalet och jag ser fram emot att jobba tillsammans med övriga kandidater under valåret och inte minst därefter. Jag vill att hela Region Uppsala ska utvecklas hållbart och att det ska gå att leva och verka i hela regionen, säger Unn Harsem.

-Jag ser framför allt fram emot samtalen med nyfikna väljare. Arbetet med att ta fram en valplattform för 2022-2026 pågår för fullt. Jag tycker att vi ska satsa på att göra primärvården mer tillgänglig. Många hälsobekymmer kan lösas hos distriktssköterskan eller på vårdcentralen. Centerpartiet har bra och innovativ politik för att vården ska vara nära och tillgänglig, till exempel mobila team, digitala vårdcentraler och enklare regler för riktigt små mottagningar. Jag vill också jobba med att utveckla arbetssätten i förlossningsvården, genom att se över hela vårdkedjan och öka valfriheten för både födande kvinnor och barnmorskor, avslutar Harsem.