Efterlängtat besked från regeringen gällande slutförvaret av kärnavfall

Dagens besked från miljö-och klimatminister Annika Strandhäll (S) gällande tidsplan för beslutet om slutförvaret av uttjänt kärnbränsle är ett efterlängtat besked för såväl Östhammar som hela Uppsala län.

-Positivt att regeringen tar nästa steg för att fatta beslut om kärnavfallshanteringen. Det är ett efterlängtat besked i en stor och svår fråga som är viktig för Östhammars kommun, vårt län och för hela Sverige, säger Catarina Deremar (C), riksdagsledamot från Uppsala län.

Östhammars kommun har precis som Oskarshamns kommun i Kalmar län under en längre tid tagit stort ansvar för att driva denna nationella fråga framåt.

-Jag är glad över att ministern meddelat en tydlig tidsplan. Östhammars kommun har jobbat med granskningen av projektet i mer än 25 år. Det är på tiden att vi får besked, så att vi vet vad vi ska planera för, säger Jacob Spangenberg (C), kommunstyrelsens ordförande i Östhammars kommun.

-Jag har stor respekt för det stora ansvar som Östhammars kommun har tagit för frågan om använt kärnbränsle under mycket lång tid. De har lyckats väl att balansera en komplex fråga inte minst ur demokratisk synvinkel. Jag har följt Östhammars kommuns gedigna arbete med frågan under många år, avslutar Catarina Deremar (C) riksdagsledamot från Uppsala län.

Vi har förhoppningar om att den fortsatta processen ska leda fram till att det utbrända kärnbränslet nu kan förvaras på ett långsiktigt och säkert sätt. Detta är en fråga som dagens generation politiker har ärvt och det känns skönt att vi nu förhoppningsvis inte behöver lämna det vidare till kommande generationer.

Vid frågor, kontakta:
Catarina Deremar, riksdagsledamot
(catarina.deremar@centerpartiet.se)

Jacob Spangenberg, kommunstyrelsens ordförande i Östhammar
(jacob.spangenberg@centerpartiet.se)