Blågröna i Region Uppsala: En valrörelse byggd på respekt

Blågröna i Region Uppsala

Fotograf: Johan Heimer, UNT

Under regionstyrelsens sammanträde i dag gav förvaltningen en redovisning om kostnader kopplat till så kallade konsultkostnader och hur många av de nyanställda i regionen som är administratörer. Bakgrunden är S-kampanjen som bidragit till frågor om hur det verkligen ser ut.

Redovisningen visar att andelen administratörer som nyanställts under 2019-2022 i genomsnitt är 16 procent. Detta inkluderar även administratörer i vården som avlastar vårdpersonal. Om dessa administratörer exkluderas ur underlaget så är andelen administratörer av de nyanställda lägre.

Kostnader för konsulter har minskat under de senaste åren då det funnits ett medvetet arbete. Bakgrunden är ett gediget arbete där varje skattekrona ska användas varsamt. Övriga poster som påstås vara konsultkostnader är drift- och underhåll av viktiga vårdsystem, utveckling av patientjournaler och pandemiarbetet som regionen bedriver sedan 2020.

Valrörelser är en intensiv men viktig period där vi som förtroendevalda ska prata om den egna politiken, samt om hur olika samhällsproblem ska lösas. Idéer ska även stötas och blötas med meningsmotståndare så att väljarna kan göra sina val. Det är dock viktigt att debatter sker med respekt mot varandra och med sanningen som grund.

Polarisering och osanning under en valrörelse löser inga problem utan riskerar att skapa nya under lång tid framöver. Invånarna och medarbetarna i Region Uppsala förväntar sig att vi som är förtroendevalda inte håller till i sandlådan utan är respektfulla mot varandra i alla lägen, särskilt i frågor där vi inte är överens. Nu är det 12 dagar kvar till valet avgörs. Vi hoppas att fler partier väljer att ansluta sig till en valrörelse byggd på respekt.

Emilie Orring (M) Regionråd

Björn-Owe Björk (KD) Regionråd

Unn Harsem (C) Regionråd

Malin Sjöberg Högrell (L) Regionråd

Hans Wennberg (MP) Regionråd