Centerpartiet vill satsa på nattrafik mellan Uppsala och Stockholm

Gustav H och Unn H

Närheten mellan Uppsala och Stockholm är oerhört viktig för båda städernas utveckling. Centerpartiet vill se att nattrafiken mellan Uppsala och Stockholm utvecklas ytterligare. För en levande Mälardalsregion, även nattetid.

Kollektivtrafiken är en nyckel för att de som bor och verkar i vår region ska kunna välja andra alternativ än bilen. Den är också ännu mer avgörande för de som inte har bil som ett alternativ utan helt måste förlita sig på kollektivtrafiken.

För att människor ska kunna leva sina liv på det sätt som passar individen bäst måste kollektivtrafiken finnas på plats och rulla under dygnets alla timmar. Både Stockholm och Uppsala är städer med många arbetsplatser och bostäder, och många pendlar dagligen mellan dessa städer. Det är även städer med ett stort antal studenter som rör sig mellan regionerna. Idag begränsas det resandet av natten, något Centerpartiet vill ändra på.

- Som gammal Uppsalastudent vet jag hur viktigt det är att kunna resa mellan de två tvillingstäderna Stockholm och Uppsala. Det är inte bara vardagen som ska fungera, hela livet ska göra det. Man vill kunna gå på en fest utan att behöva vara den första som lämnar, gå på teater i båda städerna utan att boka hotell och kunna jobba sena kvällspass när det behövs. Det säger Gustav Hemming, regionråd för Centerpartiet i Region Stockholm.

Idag är alternativet under natten att åka buss, vilket tar både mycket längre tid och kräver fler byten. Många väljer i stället att stanna kvar och ta det första pendeltåget på morgonen. Idag går sista tåget från Uppsala till Stockholm en fredagskväll klockan 00:56 och nattbussen därefter går 02:34 med en markant längre resa. Tågen till Stockholm börjar sedan gå 04.55 på morgonen igen.

- Regiongränser ska inte hindra människor från att resa när och hur de. Närheten mellan Stockholm och Uppsala är viktig för väldigt många och vi vill förbättra möjligheterna att kunna leva i och mellan regionerna. Det säger Unn Harsem, regionråd för Centerpartiet i Region Uppsala.

Förslaget innebär tre till avgångar i vardera riktning mellan de avgångar som redan finns idag.

- Vi vill bättra på nattrafiken i hela regionen, du ska alltid kunna räkna med kollektivtrafiken, även på natten! Men det är också viktigt att två så närliggande städer har kommunikationer till varandra dygnet runt. Då är det avgörande att regionerna samarbeta med varandra för att hitta så bra lösningar som möjligt, säger de båda regionråden.

Att utöka trafiken under natten kommer inte bara hjälpa de som bor eller arbetar i centrala Stockholm eller Uppsala, det kommer även förbättra för alla som tar sig till och från den stora mängd stationer som ligger emellan Stockholms central och Uppsala som i stort lider av samma problem med långa resetider under nätterna.