Alliansen redo att styra Region Uppsala

Alliansen Region Uppsala 2022

Alliansen står redo att styra Region Uppsala. Detta presenterade Centerpartiets regionråd Unn Harsem tillsammans med företrädare för Alliansen i Region Uppsala under en pressträff. 

Idag har Centerpartiets regionråd Unn Harsem tillsammans med företrädare för Alliansen i Region Uppsala haft pressträff. På pressträffen presenterade vi vår politiska plattform som beskriver hur Moderaterna, Kristdemokraterna, Centerpartiet och Liberalerna vill styre vill styra Region Uppsala under de kommande fyra åren. Centerpartiet har tillsammans med våra allianskollegor lyckats få igenom flera viktiga förslag och åtgärder som vi gick till val på. Några av dessa är:

  • Ökade anslag till primärvården fram till 2030
  • Fortsatt arbete med att etablera närmottganingar på små och mindre orter
  • Insatser för att begränsa beroendet av hyrpersonal
  • Utreda möjligheten att erbjuda förlossningsvård på fler vårdnivåer
  • Fler närvårdsplatser runtom i länet
  • Se över möjligheten att införa enzonstaxa i kollektivtrafiken
  • Bättre scheman och fler möjligheter till rotationstjänster med mål om ökad återhämtning för vårdpersonalen

Valresultatet den 11 september gav partierna i Region Uppsala en svår uppgift. Centerpartiet har sedan valet samtalat och förhandlat med alla partier i regionfullmäktige förutom Sverigedemokraterna. Vi kan, efter många och tuffa förhandlingar, konstatera att det är inom ramen för Alliansen som vi får bäst genomslag för vår politik. Inom Alliansen är vi också överens om att inte förhandla eller samverka med Sverigedemokraterna – vilket varit en förutsättning för att Centerpartiet ska kunna ingå i ett Alliansstyre.

De rödgröna partierna har meddelat att de tänker gå i opposition. Därför kommer Alliansen under regionfullmäktige under onsdagen gå fram som ett gemensamt alternativ som vill ta ansvar för att leda Region Uppsala under de kommande fyra åren. Om vi fyra partier blir valda kommer vi i bred samverkan med partierna på andra sidan blockgränsen agera för hela regionens bästa under kommande mandatperiod.

Läs mer om dagens pressträff här.