Regeringen, SD och S hotar Uppsalas utveckling med sin syn på arbetskraftsinvandring

Nyligen presenterade regeringen tillsammans med Sverigedemokraterna ett tilläggs­direktiv till Utred­ningen om en behovs­prövad arbets­krafts­invandring. Detta för att skärpa villkoren för arbetinkraftsinvadningen till Sverige. Ett hårt slag mot Uppsalas företag och ett, som Svenskt Näringsliv uttrycket det, "stort ingrepp i svensk arbetsmarknad" som riskerar att hota Uppsalas utveckling framåt.

Som svar på detta väljer Socialdemokraterna att i en debattartikel i Expressen gå ut ännu hårdare i frågan, bland annat genom att kräva ännu stramare regleringar och genom att påstå att SD driver “en öppen och liberal linje” när det kommer till arbetskraftsinvandringen. Ett påstående som får oss centerpartister att tappa hakan. Uppsalas företagare behöver förbättrade möjligheter till kompetensförsörjning, inte stängda gränser.

Med två ledande universitet, en stark och konkurrenskraftig arbetsmarknad och med Arlanda runt husknuten är Uppsala djupt sammanflätat med den europeiska och internationella arbetsmarknaden. Från hela världen tar sig personer till Uppsala för att studera eller arbeta inom exempelvis life science-industrin. Det är något vi ska vara stolta över och inget vi ska motverka genom ogenomtänkta förslag om exempelvis lönegolv, vilket skulle slå oerhört hårt mot Uppsalas framtida utveckling.

Under år 2019 bidrog arbetskraftsinvandringen till Sverige med cirka 12 miljarder kronor i skatteintäkter enligt siffror från Svenskt Näringsliv. 12 miljarder kronor som stärker finansieringen av vår gemensamma välfärd. Till vården, skolan och omsorgen. Skulle regeringens, Sverigedemokraternas och Socialdemokraternas förslag bli verklighet skulle det därför inte bara innebära ett hårt slag mot Uppsalas företag och mot vår arbetsmarknad, det skulle också minska våra intäkter till välfärden. Skattekronor som under de kommande åren kommer vara avgörande i och med det försämrade ekonomiska läget vi står inför.

Vi centerpartister vill se en arbetskraftsinvandring som skapar möjligheter, både för enskilda individers rätt att komma till Uppsala och bidra med sina erfarenheter och kompetenser till vårt gemensamma samhällsbygge, men också för företagare som får större möjligheter att hitta kvalificerad arbetskraft. På så vis skapar vi förutsättningar för fler växande företag och fler arbetstillfällen i hela länet.

Med det sagt måste vi såklart också vidta åtgärder för att förhindra fusk och missbruk med koppling till arbetskraftsinvandringen, vilket vi inte ska sticka under stolen med sker idag. Att däremot strypa arbetskraftsinvandringen till Sverige är inte lösningen på detta. Det skapar många fler problem än vad det löser samtidigt som det är en företagarfientlig politik. Sverige och Uppsala behöver en arbetskraftsinvandring som skapar möjligheter och som bidrar till tillväxt och innovation, inte en politik som motverkar detsamma.

Catarina Deremar (C), riksdagsledamot Uppsala län

Unn Harsem (C), regionråd Region Uppsala

Ehsan Nasari (C), kommunalråd Uppsala kommun