Britt Pagard från Månkarbo mottar Bramstorpsplaketten

”Jag tillhörde dem som ville ändra på saker och ting”, sa Axel Pehrsson-Bramstorp. Under helgens centerstämma delades Centerpartiets finaste utmärkelse ut, den som bär partiledaren, statsministern och jordbruksministern Bramstorps namn. De som får utmärkelsen tillhör den stora skaran centerpartister som verkligen har ändrat på saker och ting och som betytt mycket för både Centerpartiet och för sitt lokalsamhälle.

Britt Pagard från Månkarbo tilldelades under helgens centerstämma Bramstorpsplaketten, Centerpartiets högsta förtjänsttecken.

Pagard har ett långt engagemang inom centerrörelsen. Både från trettio år som ledamot i dåvarande landstinget, tio år som landstingsråd och från tretton år som Centerpartiet i Uppsala läns distriktsordförande. En position som hon var första kvinna inom Centerpartiet att erhålla hon när hon förts valdes år 1988. Pagard har också ett gediget arbete inom SPF, kyrkopolitiken och som ordförande för Ullforsgruppen på CV:t.

Det krävs sin kvinna att vara först. Britt är också känd som politikern som aldrig gav upp och räddade kvar sjuhusbussen i länet.

”Genom alla dessa år i länets och partiets tjänst blev Britt känd som landstingspolitikern som aldrig gav upp. Inte minst tack vare dig fick invånarna i länet behålla den uppskattade sjukresebussen som så ofta var hotad när budgetar och planer var uppe till beslut. Det berättas att man fortfarande kan höra passagerare berätta att de många gånger skänkt Britt Pagard en tacksamhetens tanke. Det är de inte ensamma om. Britt Pagard är en mycket värdig mottagare av Bramstorpsplaketten.”, sade partiledare Muharrem Demirok i samband med helgens prisutdelning.

"Jag känner stor glädje över att Britt Pagard erhåller den förtjänstfulla Bramtorpsplaketten. De insatser som Britt har gjort är i oerhörd stor betydelse för kretsen i Tierp, för Uppsala län och för hela Centerpartiet. Till det vill jag rikta ett stort tack.", säger Helene Zeland Bodin, ordförande för Centerpartiet i Uppsala län.