Debatt: Centralisering löser inte sjukvårdens problem

Centralisering, effektivisering och koncentrering är flitigt använda ord av regeringen - och framför allt när vi pratar om sjukvården. KD och de övriga regeringspartierna ropar högt för att staten ska ta över sjukvården för då kommer allt bli så mycket bättre. Det är bra att saker ska bli bättre. Det tror vi i Centerpartiet är alla politikers strävan oavsett parti och oavsett om sagda politiker är heltidspolitiker i regeringen eller om man lägger stor del av sin fritid på att skapa bättre förutsättningar för medborgarna hemma i den egna kommunen.

Men blir det verkligen bättre av att staten detaljstyr sjukvården? Blir det bättre av att Acko Ankarberg (Kd) med en statlig myndighet ska detaljstyra och ha koll på förutsättningarna i Enköping, Håbo eller Heby? Snarare känns det som att vi behöver reda ut en del begrepp och förutsättningar, för i ärlighetens namn så ser det inte helt fantastiskt ut för alla statliga myndigheter i dagsläget.

Vi i Centerpartiet vill se en medmänsklig, nära hälso- och sjukvård där du kan känna dig trygg med att du alltid får den vård du behöver och vi är övertygade om att det är precis det som personalen inom vården och våra regionföreträdare runt om i hela landet strävar efter varje dag. Det är statens ansvar att skapa förutsättningar för regionerna att upprätthålla god och nära vård och det är just där regeringen försöker undkomma sin del.

- Som det ser ut i dagsläget så detaljreglerar staten sjukvården med riktade statsbidrag, det är både dyrt och kräver enorma administrativa resurser. Resurser som borde läggas där de hör hemma- inom regionernas verksamhet. Regionernas ekonomi behöver långsiktiga planeringsförutsättningar.

- Finansministern konstaterar att läget i svensk ekonomi är svårt med en svag tillväxt och en låg efterfrågan på arbetskraft. Det här bör regeringen ha i beaktande innan de skapar stora samhällsomvandlingar för att ytterligare centralisera makten till regeringskvarteren.

- Vi befinner oss redan i en stor omorganisation där vården ska flyttas närmare medborgarna och där primärvården ska bli navet i hälso- och sjukvården, låt den få komma på plats och låt den få förutsättningar att lyckas i stället för att skapa nya omorganisationer gång på gång. Hälso- och sjukvården är inte en populistisk arena där varje ny regeringen ska sätta avtryck. Sjukvården ska vara trygg.

- Vi är mitt inne i en samhällsomvandling där den tekniska utvecklingen och digitaliseringen skapar oändliga möjligheter för att utveckla nya arbetssätt men det krävs både ekonomiska resurser, infrastruktur och kompetens.

Centerpartiet vill att vi gemensamt ska skapa goda förutsättningar för att upprätthålla en hälso- och sjukvård i världsklass. En vård som finns nära människorna som berörs.

Så våra medskick till regeringen är följande: ge regionerna förutsättningarna att sköta sitt uppdrag och låt medborgarna känna att de kan lita på svensk sjukvård oavsett var i landet eller länet de bor.

Unn Harsem, regionråd (C)

Helene Zeland Bodin, regionråd (C)

Johanna Engström, ledamot i Sjukhusstyrelsen (C)

Kerstin Eskhult, ersättare i Sjukhusstyrelsen (C)

Annika Krispinsson, vice ordförande i Vårdstyrelsen (C)

Karin Thalén, ersättare i Vårdstyrelsen (C)