Äldres psykiska ohälsa är allvarligt

äldreomsorg

Det är väl känt att många äldre tar sitt liv på grund av depression och upplevelser av meningslöshet och upplevt otrygghet. Vi vet också att det finns ett tydligt samband mellan existentiell hälsa och hur vi mår fysiskt, psykiskt och socialt. Upplands Nyheter (22/12-2017)

Att gå i pension är en stor omställning i livet. En del trivs mycket bra med den nya rollen medan andra upplever stor rollförlust. De som har haft en aktiv liv med fritids, förenings, politisk aktivitet de fortsätter att odla sitt intresse när de går i pension.

Det är inte bara de äldre äldre som upplever meningslöshet, ensamhetkänsla känsla av att de inte behövs längre. Det drabbar de yngre äldre med. Ofrivillig ensamhet är väst. Den är nerbrytande. Man orkar inte, har inte samma energi att göra någonting man vill bara ligga i sängen eller sitta och titta på TV.

Psykiska sjukdomar är lika vanlig hos de äldre en de yngre men det visar sig i form av ångest, depression och kan utveckla sig till sociala fobier. Psykiska sjukdomar hos äldre blandas ofta i hopp med andra sjukdomar och upptäcks inte.12-15% av alla som är över 65 år har en depression enlig en rapport från socialstyrelsen.

Det är svårare att upptäcka depression hos äldre en hos de yngre. Den är mer långdragen ångest, irritation, oro ofta kan misstolkas som demens. Flera Landsting i vårt land saknar äldrepsykiatriska enheter.

Psykiatriskasjukdomar hos äldre kan ha andra symtom än hos de yngre och blandas ofta i hopp med demenssjukdom. Bidragande orsak för försämrat psykishälsa kan vara näringsbrist, läkemedelbiverkningar, kroppsliga sjukdomar, förlust av livspartner, vänner, yrkesroll. Depression hos äldre är svårtolkade och kan uttra sig som sömnsvårighet, smärta, ångest mer som ren nedstämdhet.

Det är av största vikt att vi tar äldres psykiskahälsa i största alvar och ger adekvat behandling. Utan kunskap om sjukdomen kan inte ställas rätt diagnos. Det bidrar till patienters lidande och ökar regionens och kommunens kostnader.

Hade vi haft lika stor dödlighet i kroppsliga sjukvården som bland de äldre psykisksjuka hade vi ett rama skrik i samhället.

Aranka Botka Ncomo (C)
Ledamot Regionfullmäktige och Vårdstyrelse

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.