Är du engagerad bör du bli politiker

Om 499 dagar är det allmänna val i Sverige. Den 9 september 2018 avgörs det vilka som blir förtroendevalda i kommun, region och riksdag kommande fyra år. Jag kandiderade första gången i valet 2006 till att väljas in i en politisk församling. Strax efter valet fick jag mitt första förtroendeuppdrag inom politiken, trots att jag stod sist i raden av namn på valsedeln. Jag ville vara sist, tänkte inte bli politiker, jag tänkte bara att jag skulle kunna bidra med något i de politiska diskussionerna inför att ”mina” politiker skulle gå till beslut. Mina partikamrater tänkte annorlunda, de gav mig ett ordentligt uppdrag så fort partiets platser skulle fördelas. Jag tackade nyfiket ja till erbjudandet. Upplands Nyheter (28/4)

Centerpartist har jag alltid varit. Medlem i Centerpartiet blev jag när jag mer eller mindre varje dag var irriterad på hur den del av offentlig sektor som jag då jobbade inom inte fungerade så bra. Jag insåg att det är politikerna som styr. Dags att gå med i Centerpartiet för att höra hur de tänker och agerar kring de frågor som borde styras upp resonerade jag.

Min väg till medlemskap och in i politiken känner ni nu till. Men var är det som fått mig att stanna i politiken? Vad är min drivkraft? Att göra samhället lite bättre för oss alla, samma svar som jag tror nästan alla politiker ger. Men jag har bara suttit i opposition i mina förtroendeuppdrag och har inte haft möjlighet att genomföra så värst mycket, sånt är läget som oppositionspolitiker. Anledningen till att jag fortsätter och känner att jag har mer energi än någonsin att ta mig an en valrörelse för att ha chansen att kunna göra min del av världen lite mer centerpartistisk är mitt engagemang för samhället. Jag brinner för tanken om närodlad politik på alla plan. Närproducerad mat, nära vård och ett samhälle där beslut fattas så nära den det berör som möjligt.

Det jag har kommit fram till under mina tio år som fritidspolitiker är att det krävs att man sitter med vid mötesbordet för att ha en chans att påverka. Att väcka opinion är en sak men när besluten fattas är det endast rösterna runt mötesbordet som räknas.

Just nu är det full aktivitet i alla partier för att ta fram kandidater till röstsedlarna inför valen 2018. Kanske du har ett engagemang för en specifik fråga? Jag har exempelvis senaste månaden mött ett otroligt engagemang för att norra Uppland ska fortsätta ha kvälls- och nattöppna primärvårdsakuter, nära vård dygnet runt. En fråga som för mig är otroligt viktig. Många har gjort insatser för att påverka S och MP med olika inspel för att beslutet att stänga nästan hälften av veckans timmar inte ska fattas. Men när det är dags att gå till beslut är det bara politikerna som beslutar.

Jag har under årens lopp insett mer och mer att det enda som verkligen biter i form av att kunna påverka är att sitta med och ha en röst när det är dags att ta beslut i de frågor som engagerar mig mest. Som opposition vet jag på förhand att min röst inte räcker för att nå framgång, men resan fram till definitivt beslut har jag ibland möjlighet att påverka så att de beslut som fattas blir lite mer närodlade än de var tänkta från början.

Vi måste hjälpas åt att göra samhället lite bättre för oss alla. Att välja att engagera sig genom att gå med i ett parti och ställa upp i kommande val är nyckeln till att kunna påverka på riktigt. Varmt välkommen in i politiken för att göra skillnad, ditt engagemang behövs!

Sara Sjödal (C)
Ledamot i Regionfullmäktige
Ledamot i Sjukhusstyrelsen

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.