Behov av landsbygdssäkra beslut

Strandskydd

Allt som oftast går det att läsa om orättvisor som speciellt drabbar invånarna som bor och verkar på landsbygden. Detta borde enkelt kunna förutses om landsbygdsperspektivet fick ett större utrymme i beslutsprocessen. Oavsett vad beslutet gäller, om det är litet eller stort, går det att landsbygdssäkra. Landsbygdssäkrade beslut kan vara så enkla som att i förväg fråga sig ”innebär detta beslut att det blir lättare eller svårare att bo på landsbygden?” eller ”skapar detta beslut fler eller färre arbetstillfällen på landsbygden?”. Upplands Nyheter (5/2-2018)

Landsbygden skiljer sig från staden, det är längre avstånd till skola, arbete, fritidsintressen, vård och andra servicefunktioner. Vägarna är inte lika säkra att gå eller cykla vid, det är mörkare och kollektivtrafiken går inte lika tätt. På vissa ställen är det till och med lika dyrt att åka buss några ynka kilometer som att åka flera mil. Invånare även vid den väldigt stadsnära landsbygden måste ta bilen för landsbygdsperspektivet vid exempelvis zonläggningen av kollektivtrafiken inte var verklighetsförankrat nog. När sådana beslut tas är det samma sak som att säga åt invånarna att ta bilen och det är helt emot vad som är en miljömässigt försvarbar politisk inriktning.

Samma sak gäller när olika servicefunktioner på landsbygden dras in; macken, mataffären, aktiviteter, mötesplatser. På landsbygden finns det även en alltmer växande äldre befolkning. Många vill bo kvar till slutet, och det ska de få, för det är vad valfrihet om det egna livet handlar om. De som har familjen nära klarar det bra, får hjälp med att handla och ta sig mellan A och B. Men de som inte har familjen nära kan det bli dödsstöten för önskan att bo kvar när viktiga servicefunktioner dras in eller inte ens existerar. Exempelvis en veckovis busstur till mataffären där de som vill med ringer och bokar sin upphämtning. Detta är inte bara en hjälp att handla, utan också en social förhöjning i vardagen för de äldres psykiska hälsa. Samma koncept skulle enkelt kunna ordnas lokalt för att samordna för de sjuka äldres resor in till akademiska. Varför ska de sitta ensamma i taxibilar och bli lämnade på gårdsplanen; när de kan åka samlat, få det sociala och hjälp ända in. Till lägre kostnad, ökad social välfärd och för en mer hållbar miljö.

Landsbygden och dess befolkning är något att noga vårda och se efter, här finns stora möjligheter för framtidsproblemen vi står inför. Möjligheterna att förbättra miljön är stora, här finns utrymme för många fler, här kan närodlad mat produceras, det finns en stor gemenskap med handlingskraftig befolkning för exempelvis integration. Ingen stad klarar sig utan sin landsbygd, helheten behövs för att samhället ska vara hållbart. Därför är det politikens ansvar att se till så besluten är rättvisa, jämlika och fungerar i en verklighet för boende i såväl stad som land.

Rebecka Lindström (C)
Ersättare av Regionfullmäktige

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.