Beslut i fel riktning

Det är fel väg att stänga primärvårdsakuterna i Tierp och Östhammar, distriktssköterskemottagningen i Morgongåva och vårdcentralen i Rasbo. Den politik som Socialdemokraterna och Miljöpartiet presenterar går i helt fel riktning, trots att det finns en bred politisk enighet i Region Uppsala att stärka primärvården och dess uppdrag. Helt i enlighet med tankarna i den statliga utredningen ”Effektiv vård” (SoU 2016:2), där primärvården föreslås få ett tydligare och utökat hälso- och sjukvårdsansvar.

Förslaget om nerläggningarna kom helt plötsligt och man forcerar fram ett beslut utan möjlighet till någon som helst dialog. Det rödgröna styret har helt kört över oss i oppositionen i Region Uppsala – i varje fall har vi i Centerpartiet inte fått veta något innan pressmeddelandet gick ut.

När primärvårdsakuterna i Östhammar och Tierp stänger så innebär det att befolkningen i norra länsdelen kommer att sakna möjlighet att uppsöka vården akut dygnet runt, något som finns i övriga länsdelar med Akademiska sjukhusets akutmottagning och akutmottagningen vid Enköpings lasarett. Socialdemokrater och miljöpartister verkar inte tycka att det är så viktigt med likvärdig vård i hela vårt län.

Det formella beslutet om detta kommer att tas på Vårdstyrelsen den 30 mars.

Det som är extra förvånande är att det är så bråttom att springa i fel riktning. Vid senaste sammanträdet med Vårdstyrelsen beslutade man att tillsätta en utredning om primärvårdens roll i framtidens sjukvård inom Region Uppsala. En delrapport ska lämnas i maj och en slutrapport i oktober. Utredningsuppdraget utgår uttryckligen från inriktningen i den statliga utredningen Effektiv vård, det vill säga bland annat att stärka primärvårdens uppdrag. Regionens politiska ledning har inte heller följt den process som finns för samverkan mellan Region Uppsala och länets kommuner. Man struntar i de formella processer som finns.

Det lämpliga hade varit att genomföra utredningen för att sedan ta ställning till hur vården ska organiseras. Vi i centerpartiet hade gärna sett ytterligare utredningsdirektiv på hur man kan stärka primärvården genom att se över ersättningssystem och vad som ska ingå i vårdcentralsuppdraget, vi vill att det ska vara enklare för läkare att starta små mindre vårdcentraler. Det skulle kunna innebära att vi får fler små vårdcentraler istället för få stora, det skulle gagna både oss som bor på landsbygden och de som bor ute i bostadsområdena runt stadskärnan i framförallt Uppsala.

Vad vi i centerpartiet tycker råder det ingen tvekan om:

  • Stoppa förslaget.
  • Gör om och gör rätt.
  • Presentera ett förslag som följer inriktningen i utredningen Effektiv vård.

Självklart ska det vara möjligt att komma akut till vården också om man bor i Tierp eller i Östhammar. Lika självklart som att distriktssköterskemottagningen i Morgongåva och vårdcentralen i Rasbo behöver finnas kvar.

Annika Krispinsson
Ledamot Regionsstyrelsen (C)
Ledamot Regionfullmäktige

 

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.